Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wynajęcia nieruchomości lokalowej położonej w Kórniku,

ZA: 7, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ : 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (7)

Bartkowiak Julia
Bruczyńska Beata
Janicka Krystyna
Kaczmarek Irena
Lewandowski Adam
Mieloch Jarosław
Pawlaczyk Magdalena

PRZECIW (3)

Genstwa Roman
Kosmalska Iwona
Kwas Łukasz

WSTRZYMUJĘ (3)

Andrzejewska Anna
Duszczak Stanisław
Regulski Andrzej

BRAK GŁOSU (1)

Cupryjak Iwona

NIEOBECNI (6)

Buchalska Dorota
Kulza Daniel
Nagler Tomasz
Paluszkiewicz Danuta
Rozmiarek Jerzy
Surdyk Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl