Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok,

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ : 1, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (13)

Andrzejewska Anna
Bartkowiak Julia
Bruczyńska Beata
Duszczak Stanisław
Genstwa Roman
Kaczmarek Irena
Kosmalska Iwona
Kwas Łukasz
Mieloch Jarosław
Paluszkiewicz Danuta
Pawlaczyk Magdalena
Regulski Andrzej
Rozmiarek Jerzy

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ (1)

Janicka Krystyna

BRAK GŁOSU (2)

Cupryjak Iwona
Lewandowski Adam

NIEOBECNI (4)

Buchalska Dorota
Kulza Daniel
Nagler Tomasz
Surdyk Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl