Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/245/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: aktu o utworzeniu oraz nadaniu statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w Swarzędzu.

ZA: 0, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, : 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl