Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przyjęcie porządku obrad wraz z przyjętą zmianą

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (19)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (1)

Socha Mateusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kiersznikiewicz Leszek
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl