Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 5a. projektu uchwały na Druku Nr 379 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (18)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (1)

Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (1)

Socha Mateusz

NIEOBECNI (1)

Kiersznikiewicz Leszek
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl