Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Administracji Budynków Komunalnych w Rumi na rok 2021. Druk Nr 379 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (5)

Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Mallek Barbara
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (2)

Formella Bogdan
Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl