Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (18)

Awdziej Marek
Babynko Dorota
Bienasz Mariusz
Bieniusiewicz Jadwiga
Borowski Piotr
Cydzik Antoni
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Kirpsza Andrzej
Łukaszewicz Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Saciłowski Jerzy Piotr
Supronik Daniel
Tochwin Michał
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Kozłowska Helena

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl