Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi na 2021 rok. Druk Nr 360 – projekt uchwały przedkłada Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej Rumi.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (16)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (5)

Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Mrowicka Magdalena
Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl