Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi na 2021 rok. Druk Nr 353 – projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 7, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (7)

Bartelke Piotr
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl