Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres do 10 stycznia 2040 r., części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 377 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJE SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (16)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (1)

Kiersznikiewicz Leszek

WSTRZYMUJE SIĘ (2)

Grinholc Henryk
Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (2)

Ławrukajtis Beata
Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl