Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi dla zapisów szczegółowych w strefach A.4.MN,U, 001KDZ, A.8.MN,U, A.15.MN, A.19.MN,U, B.4.US,ZP, B.5.US,ZP, B.6.ZL, B.7.U,US,ZD, 003.KDL, B.8.MN,U, B.9.MN,U, B.10.MN,U, B.11.MN, B.12.ZE,WS, B.19.U, C.19.MN, C.20.ZL oraz części strefy D.7.MN - Etap II. Druk Nr 349 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (17)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (1)

Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (3)

Ławrukajtis Beata
Okrój Anna
Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl