Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Wejherowskiego na publiczne drogi powiatowe na terenie miasta Rumi. Druk Nr 365 - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (16)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (1)

Mosa Florian

BRAK GŁOSU (4)

Formella Bogdan
Ławrukajtis Beata
Okrój Anna
Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl