Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/192/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 370 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (5)

Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Mallek Barbara
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (4)

Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Ławrukajtis Beata
Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl