Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/193/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2020 rok. Druk Nr 369 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (6)

Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (2)

Formella Bogdan
Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl