Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Druk Nr 371 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 14, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJE SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (4)

Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara

WSTRZYMUJE SIĘ (2)

Kryża Michał
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (1)

Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl