Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi. Druk Nr 330/1zm - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 12, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJE SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (4)

Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata

WSTRZYMUJE SIĘ (2)

Mallek Barbara
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (3)

Formella Bogdan
Miotk Lucyna
Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl