Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2021 rok. Druk Nr 331/1zm - projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 14, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJE SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hadam Daniel
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (4)

Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata

WSTRZYMUJE SIĘ (2)

Mallek Barbara
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (1)

Socha Mateusz

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl