Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przyjęcia wniosku Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji zawartego w treści opinii Komisji

ZA: 1, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (1)

Mazur Józef

PRZECIW (7)

Buczek Wiesław Jan
Fus Mirosław Zbigniew
Gromek Andrzej Janusz
Koprowski Ryszard Marian
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Stefanik Halina
Witt Dariusz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Karpul Sebastian Fabian
Kłoczkowska Romana
Lisikiewicz Jan

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Bednarz Andrzej
Książek Ryszard
Pikuła Monika Ewa
Szczepaniuk Ryszard
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl