Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (8)

Bachowski Alfred
Flak Antoni
Grzesica Marta
Ludwikowska Danuta
Majczak Wiesława
Staniaszek Anna
Tabas Dariusz
Wójcik Edyta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Furman Krzysztof
Snopek Justyna
Supernak Renata

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Głąb Zenon
Janus Agnieszka
Kośmida Justyna
Kubasik Stefan
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl