Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

ZA: 9, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (9)

Bachowski Alfred
Flak Antoni
Furman Krzysztof
Grzesica Marta
Ludwikowska Danuta
Majczak Wiesława
Staniaszek Anna
Tabas Dariusz
Wójcik Edyta

PRZECIW (1)

Supernak Renata

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Snopek Justyna

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Głąb Zenon
Janus Agnieszka
Kośmida Justyna
Kubasik Stefan
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl