Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2020.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (10)

Bachowski Alfred
Flak Antoni
Grzesica Marta
Ludwikowska Danuta
Majczak Wiesława
Snopek Justyna
Staniaszek Anna
Supernak Renata
Tabas Dariusz
Wójcik Edyta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Furman Krzysztof

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Głąb Zenon
Janus Agnieszka
Kośmida Justyna
Kubasik Stefan
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl