Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części złoża kruszywa naturalnego JANOWSZCZYZNA X, gmina Sokółka.

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (8)

Bienasz Mariusz
Borowski Piotr
Czaplejewicz Helena
Kirpsza Andrzej
Panasiuk Jarosław
Saciłowski Jerzy Piotr
Sawicki Sławomir
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)

Awdziej Marek
Bieniusiewicz Jadwiga
Gołko Krystyna
Łukaszewicz Andrzej
Puszko Karol
Supronik Daniel
Tochwin Michał

BRAK GŁOSU (3)

Cydzik Antoni
Czaplejewicz Antoni
Pałusewicz Stanisław

NIEOBECNI (3)

Babynko Dorota
Kozłowska Helena
Rozmysłowicz Marian
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl