Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2017-2022.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (14)

Awdziej Marek
Borowski Piotr
Cydzik Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Kirpsza Andrzej
Łukaszewicz Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Saciłowski Jerzy Piotr
Supronik Daniel
Tochwin Michał
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Bienasz Mariusz
Bieniusiewicz Jadwiga
Sawicki Sławomir

BRAK GŁOSU (1)

Czaplejewicz Antoni

NIEOBECNI (3)

Babynko Dorota
Kozłowska Helena
Rozmysłowicz Marian
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl