Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka.

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (8)

Babynko Dorota
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Kirpsza Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław
Saciłowski Jerzy Piotr
Sawicki Sławomir

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Awdziej Marek
Łukaszewicz Andrzej
Puszko Karol
Supronik Daniel

BRAK GŁOSU (4)

Borowski Piotr
Cydzik Antoni
Gołko Krystyna
Tolko Tomasz

NIEOBECNI (5)

Bienasz Mariusz
Bieniusiewicz Jadwiga
Kozłowska Helena
Rozmysłowicz Marian
Tochwin Michał
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl