Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokółka.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (13)

Babynko Dorota
Borowski Piotr
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Kirpsza Andrzej
Łukaszewicz Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Sawicki Sławomir
Supronik Daniel
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Awdziej Marek
Cydzik Antoni
Saciłowski Jerzy Piotr

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Bienasz Mariusz
Bieniusiewicz Jadwiga
Kozłowska Helena
Rozmysłowicz Marian
Tochwin Michał
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl