Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie skarg Pana Stanisława Klimaszewskiego na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (15)

Awdziej Marek
Borowski Piotr
Cydzik Antoni
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Kirpsza Andrzej
Łukaszewicz Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Saciłowski Jerzy Piotr
Sawicki Sławomir
Supronik Daniel
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Babynko Dorota

NIEOBECNI (5)

Bienasz Mariusz
Bieniusiewicz Jadwiga
Kozłowska Helena
Rozmysłowicz Marian
Tochwin Michał
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl