Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (14)

Awdziej Marek
Babynko Dorota
Borowski Piotr
Cydzik Antoni
Czaplejewicz Antoni
Gołko Krystyna
Kirpsza Andrzej
Łukaszewicz Andrzej
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Saciłowski Jerzy Piotr
Sawicki Sławomir
Supronik Daniel
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Czaplejewicz Helena

BRAK GŁOSU (1)

Pałusewicz Stanisław

NIEOBECNI (5)

Bienasz Mariusz
Bieniusiewicz Jadwiga
Kozłowska Helena
Rozmysłowicz Marian
Tochwin Michał
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl