Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (16)

Awdziej Marek
Babynko Dorota
Borowski Piotr
Cydzik Antoni
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Kirpsza Andrzej
Łukaszewicz Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Saciłowski Jerzy Piotr
Sawicki Sławomir
Supronik Daniel
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Bienasz Mariusz
Bieniusiewicz Jadwiga
Kozłowska Helena
Rozmysłowicz Marian
Tochwin Michał
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl