Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Sokółka.

ZA: 12, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (12)

Awdziej Marek
Babynko Dorota
Borowski Piotr
Cydzik Antoni
Gołko Krystyna
Kirpsza Andrzej
Łukaszewicz Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Puszko Karol
Saciłowski Jerzy Piotr
Supronik Daniel
Tolko Tomasz

PRZECIW (4)

Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Panasiuk Jarosław
Sawicki Sławomir

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Bienasz Mariusz
Bieniusiewicz Jadwiga
Kozłowska Helena
Rozmysłowicz Marian
Tochwin Michał
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl