Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: powołania Dębnowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.

za: 18, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl