Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały, jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat.

za: 19, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl