Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody,

za: 19, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl