Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: zmiany Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno przyjętego uchwałą nr XXIX/228/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012r,

za: 18, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl