Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dębno,

za: 18, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl