Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dębno,

za: 3, przeciw: 10, wstrzymujących się: 5, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl