Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wycofanie z porządku sesji

za: 12, przeciw: 1, wstrzymujących się: 4, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl