Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXXII/220/2016 z dnia 22.12.2016r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2017 z naniesionymi wnioskami

za: 19, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl