Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: przyjęcie protokołów z przebiegu XLI iXLII sesji RM.

za: 17, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl