Wyniki głosowania imiennego w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania własnego Gminy Widuchowa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Druk nr 10/XXV/2020

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (12)

Bednarz Marek
Karwan Radosław
Lach Elżbieta
Malecka Beata
Michno Bartosz
Odróbka Monika
Oleśków Norbert
Panas Anna
Przybylska Małgorzata
Sikora Agnieszka
Witek Marlena
Wójcik Małgorzata

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Szczygieł Halina

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Burak Michał
Łosowski Wojciech
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl