Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania własnego Gminy Widuchowa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Druk nr 10/XXV/2020

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (3)

Bednarz Marek
Szczygieł Halina
Wójcik Małgorzata

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Oleśków Norbert

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Odróbka Monika
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl