Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk nr 8/XXV/2020

ZA: 1, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (1)

Bednarz Marek

PRZECIW (1)

Oleśków Norbert

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Szczygieł Halina
Wójcik Małgorzata

BRAK GŁOSU (1)

Odróbka Monika

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl