Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk nr 8/XXV/2020

ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (2)

Lach Elżbieta
Panas Anna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Malecka Beata
Witek Marlena

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Karwan Radosław
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl