Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk nr 7/XXV/2020

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (4)

Lach Elżbieta
Malecka Beata
Panas Anna
Witek Marlena

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Karwan Radosław
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl