Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna. Druk nr 6/XXV/2020

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (5)

Bednarz Marek
Odróbka Monika
Oleśków Norbert
Szczygieł Halina
Wójcik Małgorzata

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl