Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.(ulica Pochmurna) Druk nr 4/XXV/2020

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (4)

Łosowski Wojciech
Michno Bartosz
Przybylska Małgorzata
Sikora Agnieszka

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Burak Michał
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl