Wyniki głosowania imiennego w sprawie: podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk nr 8/XXV/2020

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (11)

Bednarz Marek
Karwan Radosław
Lach Elżbieta
Malecka Beata
Michno Bartosz
Odróbka Monika
Panas Anna
Przybylska Małgorzata
Sikora Agnieszka
Witek Marlena
Wójcik Małgorzata

PRZECIW (1)

Oleśków Norbert

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Szczygieł Halina

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Burak Michał
Łosowski Wojciech
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl