Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 29 października 2020 roku (data usunięcia braków formalnych 12 listopada 2020 roku) mieszkańca miasta dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XII/252/2020 z dnia 9 października 2020 roku

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (11)

Buczek Wiesław Jan
Fus Mirosław Zbigniew
Gromek Andrzej Janusz
Karpul Sebastian Fabian
Kłoczkowska Romana
Koprowski Ryszard Marian
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Lisikiewicz Jan
Mazur Józef
Stefanik Halina
Witt Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Bednarz Andrzej
Książek Ryszard
Pikuła Monika Ewa
Szczepaniuk Ryszard
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl