Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2017-2022.

ZA: 13, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 6, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (13)

Bieniusiewicz Jadwiga
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Kirpsza Andrzej
Łukaszewicz Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław
Saciłowski Jerzy Piotr
Sawicki Sławomir
Supronik Daniel
Tochwin Michał
Tolko Tomasz

PRZECIW (2)

Awdziej Marek
Cydzik Antoni

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (6)

Babynko Dorota
Bienasz Mariusz
Borowski Piotr
Kozłowska Helena
Puszko Karol
Rozmysłowicz Marian

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl