Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Sokółka i części obszaru Gminy Sokółka.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (16)

Awdziej Marek
Bieniusiewicz Jadwiga
Cydzik Antoni
Czaplejewicz Antoni
Czaplejewicz Helena
Gołko Krystyna
Kirpsza Andrzej
Łukaszewicz Andrzej
Pałusewicz Stanisław
Panasiuk Jarosław
Rozmysłowicz Marian
Saciłowski Jerzy Piotr
Sawicki Sławomir
Supronik Daniel
Tochwin Michał
Tolko Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (5)

Babynko Dorota
Bienasz Mariusz
Borowski Piotr
Kozłowska Helena
Puszko Karol

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl