Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2020-2030

ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (11)

Czabatorowicz Wojciech
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Kułakowski Piotr
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław
Szczebiot Krzysztof
Tolko Tomasz

PRZECIW (3)

Bujwicki Piotr Karol
Supronik Daniel
Tochwin Michał

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)

Bieniusiewicz Jadwiga
Budrowska Maria Julita
Czaplejewicz Helena
Krokos Karol
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol

BRAK GŁOSU (1)

Borowski Piotr

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl